top of page

Privacyverklaring

Inleiding

Als vakantieverblijf, Bed en breakfast en vakantieverblijf in de Ardennen,  verwerkt La Citadine informatie over personen. La Citadine houdt zich daarbij aan de wet. La Citadine respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens La Citadine verwerkt en voor welke doeleinden. De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals sociale media. Wij raden u aan om de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

La Citadine is gevestigd in Avenue de la gare 6 te 6840 Neufchâteau btw nummer BE0676735148, e-mailadres: info@lacitadine.be. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot info@lacitadine.be.

 

1.Persoonsgegevens

La Citadine verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Gastenadministratie

Voor (het boeken van) een overnachting heeft la citadine uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, dag van vertrek en aankomst en uw betalingsgegevens (wanneer van toepassing) nodig. Gezondheidsgegevens (enkel allergie) verwerken wij enkel op basis van uw toestemming, om u beter van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld het bieden van een aangepast ontbijt.

Cameratoezicht

La Citadine maakt gebruik van cameratoezicht voor zover noodzakelijk om haar eigendommen te beveiligen en haar gasten te beschermen. Door middel van de camerabeelden verkrijgt La Citadine inzicht in de activiteiten van personen rondom het huis.

 

Social media

La Citadine is op Facebook te vinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites gebruikt, zoals een "Facebook-like". Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

2. Ontvangers

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen behalve in een van de volgende omstandigheden:

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken.

Dit kan het geval zij in het kader van de belastingsaangifte, BTW aangifte en toeristenbelastingaanslag.

3. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen.

4.Cookies

La Citadinemaakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen.

Typen cookies

We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtsveld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers.

Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

  • het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;

  • technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt, uw taalgebruik;

  • vanaf welke pagina je op de website bent gekomen.

 

Cookies blokkeren en verwijderen

U kunt er voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren of te verwijderen. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.

5. Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres info@lacitadine.be. La Citadine zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

 6. Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site technische problemen ondervindt. La Citadine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden. 

 7. Vragen of klachten?

Heeft u nog vragen? Heeft u klachten Stuur dan een e-mail met uw naar: info@lacitadine.be.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de General Data Protection Regulation. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

bottom of page